Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trò chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM