Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm cho 80 Thẩm phán cao cấp