Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orban Viktor

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đến chào xã giao
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đến chào xã giao
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đến chào xã giao
Lên top