Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat. Ảnh: TTXVN