Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat. Ảnh: TTXVN