Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Cao cấp Campuchia