Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: TTXVN.