Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát động Tết trồng cây tại Quảng Ninh