Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date. Ảnh: TTXVN.
Lên top