Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. Ảnh: TTXVN
Lên top