Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng khai giảng năm học mới