Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng AIPA-38

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang. TTXVN