Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi điện chia buồn cựu Vương Malaysia qua đời

Cựu Vương Malaysia Sultan Apdul Halim Mu’adzam Shah. (Nguồn: Wazari Wazir)
Cựu Vương Malaysia Sultan Apdul Halim Mu’adzam Shah. (Nguồn: Wazari Wazir)