Chủ tịch Nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí cùng đi thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: vpctn.gov.vn)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí cùng đi thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: vpctn.gov.vn)