Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Cộng đồng doanh nghiệp là động lực thực hiện hoá các mục tiêu của APEC”