Chủ tịch Nước: Tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành Tòa án năm 2018. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành Tòa án năm 2018. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành Tòa án năm 2018. Ảnh: TTXVN