Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ, Đại biện ASEAN

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao các Đại sứ, Đại biện ASEAN chiều 13.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao các Đại sứ, Đại biện ASEAN chiều 13.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao các Đại sứ, Đại biện ASEAN chiều 13.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top