Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 4 Đại sứ trình Quốc thư

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hermández Guillén trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hermández Guillén trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hermández Guillén trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN
Lên top