Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra phòng chống dịch ở Bình Dương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Dương. Ảnh: T.Liêm
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Dương. Ảnh: T.Liêm
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Dương. Ảnh: T.Liêm
Lên top