Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24.5. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24.5. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24.5. Ảnh: TTXVN.
Lên top