Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: APEC rất cần hợp tác trong lĩnh vực vaccine

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top