Chủ tịch Nước Lào điện thăm hỏi Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về mưa lũ miền Bắc

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top