Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới gia đình sinh viên quên mình cứu bạn

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn. Ảnh: VGP
Sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn. Ảnh: VGP
Sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn. Ảnh: VGP
Lên top