Chủ tịch Nước giáng bậc hàm cấp tướng 2 ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành

Ông Bùi Văn Thành (Ảnh: Zing)
Ông Bùi Văn Thành (Ảnh: Zing)
Ông Bùi Văn Thành (Ảnh: Zing)
Lên top