Chủ tịch Nước gặp mặt 70 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các Cơ quan Trung ương. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các Cơ quan Trung ương. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các Cơ quan Trung ương. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)