Chủ tịch Nước dự, phát biểu tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu được ghi hình trước gửi tới Diễn đàn Châu Á Bác Ngao ngày 20.4. Ảnh chụp màn hình VTV
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu được ghi hình trước gửi tới Diễn đàn Châu Á Bác Ngao ngày 20.4. Ảnh chụp màn hình VTV
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu được ghi hình trước gửi tới Diễn đàn Châu Á Bác Ngao ngày 20.4. Ảnh chụp màn hình VTV
Lên top