Chủ tịch nước dự kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Lên top