Chủ tịch nước đề xuất 5 giải pháp hỗ trợ các nước Châu Phi

Chủ tịch nước dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi tối 28.10. Ảnh: BNG
Chủ tịch nước dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi tối 28.10. Ảnh: BNG
Chủ tịch nước dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi tối 28.10. Ảnh: BNG
Lên top