Chủ tịch Nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo công tác của Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo công tác của Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo công tác của Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top