Nhiệm kỳ 2016-2021:

Chủ tịch Nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Lên top