Chủ tịch Nước cử 7 sĩ quan đi gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch Nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: TTXVN.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch Nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: TTXVN.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch Nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: TTXVN.
Lên top