Chủ tịch Nước: “Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến"

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị.
Lên top