Chủ tịch nước biểu dương người cao tuổi đóng góp vào công tác chống dịch

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu hội người cao tuổi. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu hội người cao tuổi. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu hội người cao tuổi. Ảnh: TTXVN
Lên top