Chủ tịch nghỉ hưu, Long An tạm thời khuyết vị trí Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - ông Phạm Văn Rạnh - trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Văn Cần (phải). Ảnh: L.A
Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - ông Phạm Văn Rạnh - trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Văn Cần (phải). Ảnh: L.A
Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - ông Phạm Văn Rạnh - trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Văn Cần (phải). Ảnh: L.A
Lên top