Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hoá mới được bầu là ai?

Phạm Thị Thanh Thủy - tân Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hoá.
Phạm Thị Thanh Thủy - tân Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hoá.
Phạm Thị Thanh Thủy - tân Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hoá.
Lên top