Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Lê Minh Hùng (bên trái) - trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Lê Minh Hùng (bên trái) - trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Lê Minh Hùng (bên trái) - trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: K.Q
Lên top