Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Cử tri huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá tìm hiểu thông tin các ứng viên ĐBQH khoá XV.
Cử tri huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá tìm hiểu thông tin các ứng viên ĐBQH khoá XV.
Cử tri huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá tìm hiểu thông tin các ứng viên ĐBQH khoá XV.
Lên top