Chủ tịch Kim Jong-un tươi cười chào người dân Việt Nam trước khi về nước

Chủ tịch Kim Jong-un vẫy tay chào người dân Việt Nam trước khi lên tàu về nước. Ảnh MN
Chủ tịch Kim Jong-un vẫy tay chào người dân Việt Nam trước khi lên tàu về nước. Ảnh MN
Chủ tịch Kim Jong-un vẫy tay chào người dân Việt Nam trước khi lên tàu về nước. Ảnh MN
Lên top