Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và công tác bầu cử

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá II tại phòng bỏ phiếu tổ 52, khu Trúc Bạch thuộc đơn vị bầu cử số 1, Hà Nội, ngày 8.5.1960. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá II tại phòng bỏ phiếu tổ 52, khu Trúc Bạch thuộc đơn vị bầu cử số 1, Hà Nội, ngày 8.5.1960. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá II tại phòng bỏ phiếu tổ 52, khu Trúc Bạch thuộc đơn vị bầu cử số 1, Hà Nội, ngày 8.5.1960. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Lên top