THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc

Hội nghị khoa học tổng kết 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh: VGP
Hội nghị khoa học tổng kết 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh: VGP
Hội nghị khoa học tổng kết 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh: VGP
Lên top