Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại

Tượng đài Cha và con ( Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành ) ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh: Việt Văn
Tượng đài Cha và con ( Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành ) ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh: Việt Văn
Tượng đài Cha và con ( Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành ) ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh: Việt Văn
Lên top