Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh tái đắc cứ với 100% phiếu bầu

Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% phiếu bầu. Ảnh: TT.
Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% phiếu bầu. Ảnh: TT.
Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% phiếu bầu. Ảnh: TT.
Lên top