Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý vụ công an hành hung phóng viên