Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực

Chủ tịch Hà Nội nêu ra những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng kế hoạch khắc phục. Ảnh: HNP
Chủ tịch Hà Nội nêu ra những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng kế hoạch khắc phục. Ảnh: HNP
Chủ tịch Hà Nội nêu ra những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng kế hoạch khắc phục. Ảnh: HNP
Lên top