Chủ tịch Hà Nội nói KĐT Hoà Lạc tạo điều kiện để Thạch Thất phát triển

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov
Lên top