Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Có thể dừng karaoke đến hết năm 2016