Chủ tịch Hà Nội chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ảnh: HNP
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ảnh: HNP
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ảnh: HNP
Lên top