Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, động viên công tác sản xuất đầu năm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm động viên sản xuất kinh doanh đầu xuân tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm động viên sản xuất kinh doanh đầu xuân tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm động viên sản xuất kinh doanh đầu xuân tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Ảnh: Công Thọ
Lên top