Chủ tịch Hà Nội: 10 năm mở rộng, diện mạo thủ đô nhiều thay đổi mạnh mẽ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Lên top