Chủ tịch EVN: Phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác

Chủ tịch EVN Dương Quang Thành. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch EVN Dương Quang Thành. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch EVN Dương Quang Thành. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top