Chủ tịch Đà Nẵng: Đồ án quy hoạch sẽ đưa ra các giải pháp bền vững

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: HL
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: HL
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh. Ảnh: HL
Lên top